KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Sakramentinė Ekonomija

Pirmas poskyris. Velykos – Bažnyčios meto paslaptis [1077-1134]
1 skirsnis. Liturgija – Švenčiausiosios Trejybės veikalas [1077-1112]
I. Tėvas – liturgijos šaltinis ir tikslas
II. Kristaus vaidmuo liturgijoje
III. Šventoji Dvasia ir Bažnyčia liturgijoje
Glaustai
2 skirsnis. Velykos – Bažnyčios sakramentų paslaptis [1113-1134]
I. Kristaus sakramentai
II. Bažnyčios sakramentai
III. Tikėjimo sakramentai
IV. Išganymo sakramentai
V. Amžinojo gyvenimo sakramentai
Glaustai
Antras poskyris. Velykinės paslapties šventimas sakramentais [1135-1209]
1 skirsnis. Bažnyčios liturgijos šventimas [1136-1199]
I. Kas ją švenčia?
II. Kaip liturgija švenčiama?
III. Kada liturgija švenčiama?
IV. Kur liturgija švenčiama?
Glaustai
2 skirsnis. Įvairios liturgijos ir viena paslaptis [1200-1209]
Liturginės tradicijos ir Bažnyčios visuotinumas
Liturgija ir įvairios kultūros
Glaustai

1076  Sekminių dieną nužengus Šventajai Dvasiai, Bažnyčia pasirodė pasauliui.1 Dvasios dovana pradeda naująjį „paslapties perdavimo“ metą – Bažnyčios metą, kai Kristus, „kol Jis ateis“ (1 Kor 11, 26), per savosios Bažnyčios liturgiją apreiškia, sudabartina ir perduoda savo išganymo darbą. Šiuo Bažnyčios metu Kristus naujai, kaip dera tam naujam metui, gyvena savo Bažnyčioje ir veikia drauge su ja. Jis veikia per sakramentus; bendra Rytų ir Vakarų tradicija vadina tai „sakramentine Ekonomija“. Ji yra velykinės Kristaus paslapties vaisių perdavimas (arba „teikimas“) švenčiant „sakramentinę“ Bažnyčios liturgiją.

Dėl to pirmiausia svarbu išaiškinti šį „sakramentų teikimą“ (pirmas poskyris). Tada labiau paaiškės liturginių apeigų prigimtis ir esminiai bruožai (antras poskyris).

Išnašos

1 Plg. SC 6; LG 2.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003