KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Sakramentinė Ekonomija

Pirmas poskyris. Velykos – Bažnyčios meto paslaptis

1 skirsnis. Liturgija – Švenčiausiosios Trejybės veikalas [1077-1112]
I. Tėvas – liturgijos šaltinis ir tikslas
II. Kristaus vaidmuo liturgijoje
Išaukštintasis Kristus...
...nuo apaštalų Bažnyčios laikų...
...pasilieka žemiškojoje liturgijoje...
...kuri dalyvauja dangiškojoje liturgijoje
III. Šventoji Dvasia ir Bažnyčia liturgijoje
Šventoji Dvasia mus parengia priimti Kristų
Šventoji Dvasia primena Kristaus paslaptį
Šventoji Dvasia sudabartina Kristaus paslaptį
Šventosios Dvasios bendrystė
Glaustai
2 skirsnis. Velykos – Bažnyčios sakramentų paslaptis [1113-1134]
I. Kristaus sakramentai
II. Bažnyčios sakramentai
III. Tikėjimo sakramentai
IV. Išganymo sakramentai
V. Amžinojo gyvenimo sakramentai
Glaustai
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003