KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Sakramentinė Ekonomija

Antras poskyris. Velykinės paslapties šventimas sakramentais

1 skirsnis. Bažnyčios liturgijos šventimas [1136-1199]
I. Kas ją švenčia?
Kas švenčia dangiškąją liturgiją?
Kas švenčia sakramentų liturgiją?
II. Kaip liturgija švenčiama?
Ženklai ir simboliai
Žodžiai ir veiksmai
Giedojimas ir muzika
Šventi paveikslai
III. Kada liturgija švenčiama?
Liturginis laikas
Viešpaties diena
Liturginiai metai
Šventųjų minėjimas liturginiais metais
Liturginės valandos
IV. Kur liturgija švenčiama?
Glaustai
2 skirsnis. Įvairios liturgijos ir viena paslaptis [1200-1209]
Liturginės tradicijos ir Bažnyčios visuotinumas
Liturgija ir įvairios kultūros
Glaustai

1135  Liturgijai skirta katechezė pirmiausia apima sakramentinės Ekonomijos aiškinimą (pirmas poskyris). Ją suvokus, darosi akivaizdus liturginių apeigų savitumas. Tad šiame poskyryje bus kalbama apie Bažnyčios sakramentų apeigas. Apžvelgsime tai, kas, nepaisant skirtingų liturginių tradicijų, jose yra bendra visų septynių sakramentų apeigoms; kas būdinga kiekvienam paskiram sakramentui, aptarsime vėliau. Ši fundamentinė, sakramentų apeigoms skirta katechezė atsakys į tikintiesiems pirmiausia iškylančius klausimus šia tema, būtent:

— Kas švenčia liturgiją?

— Kaip ji švenčiama?

— Kada ji švenčiama?

— Kur ji švenčiama?

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003