KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Dešimt įsakymų

Pirmas poskyris. „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“

1 skirsnis. Pirmas įsakymas [2084-2141]
I. „Viešpatį, savo Dievą tegarbink, ir Jam tetarnauk“
Tikėjimas
Viltis
Meilė
II. „Jam vienam tetarnauk“
Garbinimas
Malda
Auka
Pažadai ir įžadai
Visuomenės pareiga garbinti Dievą ir teisė į religijos laisvę
III. „Neturėsi kitų dievų, tiktai mane“
Prietarai
Stabmeldybė
Ateities būrimas ir magija
Nusižengimai prieš religingumą (Dievo garbinimą)
Ateizmas
Agnosticizmas
IV. „Nedirbsi sau drožinio...“
Glaustai
2 skirsnis. Antras įsakymas [2142-2167]
I. Viešpaties Vardas yra šventas
II. Viešpaties Vardo tarimas be reikalo
III. Krikščionio vardas
Glaustai
3 skirsnis. Trečias įsakymas [2168-2195]
I. Šabo diena
II. Viešpaties diena
Prisikėlimo diena: naujasis kūrimas
Sekmadienis – šabo atbaigimas
Sekmadienio Eucharistija
Sekmadienio pareiga
Malonės ir nedarbo diena
Glaustai

2083  Žmogaus pareigas Dievui Jėzus apibendrino šiais žodžiais: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“ (Mt 22, 37).1 Tai tiesioginis aidas iškilmingo raginimo: „Klausykis, Izraeli! Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats“ (Įst 6, 4).

Dievas pamilo pirmas. Vienintelio Dievo meilę primena pirmas iš „dešimties žodžių“. Po jo einantys įsakymai aiškina Dievą pamilti šaukiamo žmogaus meilės atsaką.

Išnašos

1 Plg. Lk 10, 27: „...visomis jėgomis“.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003